Setkávání kultur ve světě dětí jako šance pro svět dospělých

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000335Doba trvání projektu: 1. 11. 2017 – 31. 7. 2019 Ve spolupráci s RKC Paleček a Classacts jsme realizovali projekt na podporu posilování inkluze v multikulturní společnosti na úrovni komunitních aktivit. Je realizován zejména pro cílovou skupinu dětí z bilingvních nebo zcela cizojazyčných rodin, má dopad i na rodiny z místní komunity. Poskytovatel dotace: Operační program Praha – Pól růstu