Elektronický předzápis pro školní rok 2021/2022

Milí rodiče a zájemci o Palečkovu školku a dětskou skupinu,
rádi bychom Vás informovali o elektronickém předzápisu, který proběhne od 8. 4. do 12. 5.

Odkaz pro předzápis do dětské skupiny

Odkaz pro předzápis do mateřské školy

Ke správnému provedení předzápisu je třeba registrace, ta je umožněna všem až do 12. 5.
V systému si také vyberete datum a čas, kdy přijdete k samotnému zápisu (11. a 12. 5. v čase od 8 do 16 hodin). K tomu bude třeba přinést žádost + evidenční list potvrzený od lékaře.

V případě dotazů se náváhejte obracet na ředitelku školy Moniku.