Informační schůzka pro rodiče

Milí rodiče,
srdečně Vás zveme na informační schůzku pro rodiče dětí, které byly k 1. 9. 2020 přijaty k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy a k předškolní výchově do dětské skupiny.

Informační schůzka pro rodiče dětí, které byly přijaty do dětské skupiny, probehně 31. 8. od 17 hodin.

Informační schůzka pro rodiče dětí, které byly přijaty do mateřské školy, proběhne 31. 8. od 18 hodin.

Těším se na Vás,
Tým MŠ Paleček