KORONAVIRUS Covid – 19

Milí rodiče,

abychom zabránili šíření Koronaviru Covid – 19, prosíme všechny rodiče dětí a zaměstnance MŠ Paleček, kteří o jarních prázdninách navštívili následující destinace nebo přišli do kontaktu s lidmi, kteří navštívili následující destinace, aby zůstali doma po následujících 14 dní od jejich návratu zpět do ČR. 

Jedná se o tyto destinace:

 • Čína (Honkong a Macao včetně)
 • Singapur
 • Jižní Korea
 • italská Lombardie (region Miláno) a Venécie (region Benátek)

Ve 14 dnech, které následují po Vašem návratu zpět do ČR, jsou doporučena tato opatření:

 • Měřit si teplotu 2x denně
 • Sledovat případné symptomy naznačující infekce dýchacích cest (kašel, náročné dýchání, aj.)
 • Nosit chirurgickou roušku při kontaktu s jinou osobou a v případě vycházení
 • Pravidelně si mýt ruce a používat hydro-alkoholický roztok
 • Vyhýbat se kontaktu se všemi zdravotně oslabenými osobami (těhotnými ženami, osobami s chronickým onemocněním, staršími osobami atd.)
 • Vyhýbat se místům, kde se vyskytují zdravotně oslabené osoby (nemocnice, školy, školky, domovy důchodců apod.)
 • Vyhýbat se jakýmkoliv vycházkám, pokud nejsou nezbytně nutné (jako například kina, restaurace, velká shromáždění apod.)

Byla otevřena telefonická linka, na které Vám, v případě potřeby, budou poskytnuty veškeré potřebné informace: 724 810 106

Další zveřejněné informace českou vládou naleznete na www.szu.cz

V případě, že si nebudete jisti a zároveň na sobě zpozorujete některý z výše jmenovaných příznaků, kontaktujte linku 155 (Záchranná služba) nebo linku 112 (Tísňová linka).

ŽÁDÁME O ZODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP KAŽDÉHO Z VÁS, ABY VÝŠE ZMÍNĚNÁ DOPORUČENÍ BYLA RESPEKTOVÁNA.

Jana Lišková

Zřizovatelka Mateřské školy Paleček o.p.s.

Jana Lišková
Zřizovatelka Mateřské školy Paleček o.p.s.