Problematika školní zralosti u dětí s odlišným mateřským jazykem a dětí s (případnými) logopedickými vadami

Naši milí,
chtěli bychom Vás pozvat na odborné setkání s Mgr. Ivou Freslovou na téma – Problematika školní zralosti u dětí s odlišným mateřským jazykem a dětí s (případnými) logopedickými vadami. Setkání se bude konat dne 21. 1. 2020 od 18:00 do 20:30.

Odbornice Iva Freslová Vás seznámí s pojmem školní zralost, jakým způsobem se diagnostikuje a v jakých oblastech se zaměřením na děti s odlišným mateřským jazykem. Dozvíte se praktické tipy, cvičení či aktivity, kterými je možné zlepšovat konkrétní schopnosti a dovednosti u dětí s OMJ v rámci přípravy do základní školy. Na závěr bude prostor pro Vaše dotazy či řešení konkrétních případů.

Těšíme se na příjemné setkání.