Začleňování dětí s OMJ u předškolního věku a problematika školní zralosti u dětí s odlišným mateřským jazykem a dětí

Naši milí,
chtěli bychom Vás pozvat na odborné setkání s Mgr. Ivou Freslovou na téma – Začleňování dětí s OMJ u předškolního věku a problematika školní zralosti u dětí s odlišným mateřským jazykem a dětí. Setkání se bude konat dne 22. 3. 2022 od 17:30 do 20:00.

Odbornice Iva Freslová Vám poskytne náhled do problematiky vzdělávání dětí s OMJ, pomoc při adaptaci dětí s OMJ v MŠ a jejich začleňování, jak správně komunikovat s mateřskou školou. Dále Vás seznámí s pojmem školní zralost, jakým způsobem se diagnostikuje a v jakých oblastech se zaměřením na děti s odlišným mateřským jazykem. Dozvíte se praktické tipy, cvičení či aktivity, kterými je možné zlepšovat konkrétní schopnosti a dovednosti u dětí s OMJ v rámci přípravy do základní školy. Na závěr bude prostor pro Vaše dotazy či řešení konkrétních případů.

Těšíme se na příjemné setkání.