Sbírka pro Ukrajinu v MŠ Paleček 💙💛

V naší mateřské škole s dětmi budeme tento týden probírat co se děje na Ukrajině, děti se ptají a hodně si o tom povídají a situace zasáhla také přímo jednu z našich učitelek. 🇺🇦

Tím, že o situaci budeme mluvit rádi bychom se připojili i jako školka do sbírek pro děti na Ukrajinu a ukázali tak dětem, jak můžeme pomoci na dálku. Společně s dětmi vybereme za školku nějaké knihy, omalovánky a herní kartičky pro děti. Rozhodly jsme se připojit i my učitelky.

Pokud byste se chtěl kdokoli z Vás také přidat budeme moc rádi. Sbírka bude od pondělí 28.2. do čtvrtka 3.3. V pátek by se vše naložilo a odvezlo na oficiální odběrová místa. Věci budou vybírány v hlavní třídě mateřské školy.Předem moc všem děkujeme za jakoukoli výpomoc.

V případě dotazů, se obraťte na tel: 732 946 923.