DĚTSKÁ SKUPINA PŘI MŠ PALEČEK


Registrační číslo projektu:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008284

 

Mateřská škola Paleček pokračuje v provozu dětské skupiny a od 1. 9. 2018 zajišťuje službu Dětské skupiny při MŠ Paleček pro 20 dětí. Služba péče o dítě v dětské skupině při MŠ Paleček spočívá v pravidelné péči o dítě od dvou a půl roku věku do 4 let. Umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte (např. na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte). 

Projekt podporuje návrat rodičů na trh práce.

 

Harmonogram projektu
1. 9. 2018 - 31. 8. 2020 - Doba realizace projektu, provoz zařízení péče o děti

 

Dětská skupina má samostatné webové stránky zde.

Copyright: Mateřská škola Paleček o.p.s., U Zásobní zahrady 6, 130 00, Praha 3