Třída


Mateřská škola Paleček je jednotřídní mateřskou školou o celkově kapacitě 24 dětí. Dalších 20 dětí může navštěvovat Dětskou skupinu při MŠ Paleček, která vznikla k 1.9.2016 za podpory ESF z Operačního programu Zaměstnanost.


Copyright: Mateřská škola Paleček o.p.s., U Zásobní zahrady 6, 130 00, Praha 3