Adaptace a jak na ní 👨‍👩‍👧‍👦

Počátek docházky dítěte do mateřské školy je významnou událostí týkající se celé rodiny. Tento okamžik je spojen s nejistotou všech zúčastněných. S obavou, jak dítě novou situaci zvládne, zda se podaří překonat tento náročný moment.

Co mohou udělat rodiče, aby byla adaptace pro dítě zábavou, zážitkem a potěšením, nikoli stresem?

 • Nejdůležitějším prvkem při procesu adaptace je oboustranná důvěra mezi pečujícími osobami a dětmi a současně mezi pečujícími osobami a rodiči. Pokud dítě vidi, že se rodič s pečující osobou při rozhovoru na sebe usmívají, jsou k sobě ohleduplní, přestane být pro dítě „nepřítelem“.

Jak na to?

 • Doporučujeme adaptaci v období 14 dní, kdy dítě odchází z mateřské školy nejpozději po obědě (13hod.). V případě těžšího adaptačního průběhu doporučujeme odchod po dopolední svačině (10 hod.).
 • Důležité je pozitivní naladění. Dávejte dítěti najevo, že mateřská škola není za trest nebo proto, že na něj nemáte čas, ale proto, že je to pro ně zábava, nový zážitek a příležitost najít si nové kamarády.
 • První dej je lepší počítat s větší časovou rezervou, příchod neuspěchat a potřeby dítěte (běžné rozhovory při předávání dětí, měl-li by být rozhovor obsáhlejší, bude lépe, uskuteční-li se v konzultačních hodinách).
 • Raději si přivstaňte, abyste neměli uspěchané ráno. Když přijde dítě do mateřské školy včas, bude mít čas na volnou hru s dětmi, než začnou společné řízení aktivity.
 • S dítětem si o mateřské škole povídejte, ale neříkejte, co by mělo a nemělo druhý den dělat. Povídejte si o tom, co vidělo, co se mu líbilo, co mělo k jídlu a jak mu chutnalo: neklaďte na něj nároky, aby se zapojovalo nebo si hrálo. Pečující osoby dokáží děti samy zapojit do režii, zabavit je, motivovat k činnosti, odpoutat jejich pozornost od stýskání.
 • Často se stává, že rodiče snášejí odloučení hůře než děti. 🙂
 • Důvěřujte pečujícím osobám, mají zkušenosti, jsou na adaptaci dítěte připravení. I když se loučíte s plačícím dítětem, neznamená to, že propláče celý den. Zkuste se na něj usmát a popřát mu hezký den. Nedávejte najevo, že jste smutní ani to, že Vás jeho chování rozrušilo. Po Vašem odchodu pečující osoby dítě zabaví, dítě ztratí pojem o čase, najde si zábavu s ostatními dětmi, zapojí se do činností a do her a čas mu uteče mnohem rychleji než vystresovanému rodiči v práci.
 • Budete-li vystresovaní, dítě to vycítí a adaptace bude složitější.
 • Po rozloučení se do třídy opakovaně nevracejte, abyste se ujistili, že je dítě v pořádku – pečující osoby vědí, co mají dělat. Můžete se dohodnout, že později zavoláte. Pečující osoby Vás v každém případě sami zkontaktují, bude-li to nutné.
 • Délka adaptace dítěte je velmi individuální. Některému to může trvat několik dní, jinému pár týdnů. Jsou i případy, kdy se dítě adaptuje, zdánlivě bez problémů a „potíže“ se objeví až po nějaké době, proto prosíme dodržet naší doporučenou adaptací 14 dnů.
 • Pro dítě je důležité, aby získalo pocit jistoty a bezpečí. Dodržujte proto režim mateřské školy, hlavně dobu příchodů a odchodů. Neslibujte dítěti, že pro něj přijdete dříve, nejste-li si absolutně jisti, že jste schopni slib dodržet.

DŮVĚŘUJTE NÁM, SPOLEČNĚ VŠE ZVLÁDNEME.