Mateřská škola Paleček realizuje v rámci svojí činnosti několik projektů. Ty jsou podpořeny MČ Praha 3 a Evropskými sociálními fondy, konkrétně Operačním programem Zaměstnanost, Operačním programem Výzkum, vývoj, vzdělávání a Operačním programem Praha – pól růstu. Mnohokrát děkujeme!

Díky této podpoře probíhají (nebo probíhaly) v Palečkově školce následující projekty

  • Dětská skupina při MŠ Paleček
  • Letní příměstské tábory v MŠ Paleček
  • Inkluzivní vzdělávání v MŠ Paleček
  • Šablony I.a II. v MŠ Paleček
  • Multikulturní výchova v MŠ Paleček