Akce školy volí učitelky s ohledem na potřeby a schopnosti dětí v rámci celé skupiny a v souladu s prožitkovou výchovou. Škola během roku garantuje minimálně 5 akcí (divadla, dopravní hřiště, školka v přírodě dle možností školy a zájmu rodičů, apod.).

Děti se mohou účastnit akcí pořádané školou za těchto podmínek:

  • platby za akce je třeba uhradit nejpozději den před konáním akce (v případě konání akce v pondělí připadá platba na pátek)
  • dítě bude řádně vybaveno dle instrukcí uvedených na letácích akce (např. batůžek, lahev s pitím, apod.)
  • včasný příchod na místo srazu před konanou akcí

O aktuálních akcích školy pravidelně informujeme na našem Facebooku.