Akce školy volí učitelky s ohledem na potřeby a schopnosti dětí v rámci celé skupiny a v souladu s prožitkovou výchovou. Škola během roku garantuje minimálně 5 akcí (divadla, dopravní hřiště, školka v přírodě dle možností školy a zájmu rodičů, apod.).

Děti se mohou účastnit akcí pořádané školou za těchto podmínek:

  • Uhradit příspěvek na akce školy/dětské skupiny (výlety a kulturní akce) činí 1 200 Kč/školní rok a platí se na začátku školního roku v hotovosti přímo ve třídě. K zaplacení částky vyzýváme emailem. Na konci školního roku obdrží rodiče řádné vyúčtování
  • dítě bude řádně vybaveno dle instrukcí uvedených na letácích akce (např. batůžek, lahev s pitím, apod.)
  • včasný příchod na místo srazu před konanou akcí

O aktuálních akcích školy pravidelně informujeme na našem Facebooku.