Režim dne v Dětské skupině

7:30 – 8:45Ranní scházení
volná hra dle jejich přání a zájmu
individuální činnosti s jednotlivci nebo skupinkami
8:45 – 9:15Ranní kroužek, řízená činnost
9:15 – 9:30Hygiena, svačina
9:30 – 10:00Didakticky cílené činnosti
pitný režim, hygiena, příprava na pobyt venku
pobyt venku
10:00 – 12:00Pobyt venku
12:00 – 13:30Hygiena, oběd, čištění zoubků, příprava na odpočinek
13:30 – 14:30Hygiena, odpolední svačina
odchod domů nebo přechod do Klubu

Režim dne v Klubu Dětské skupiny

14:30 – 17:0Volná hra dětí dle jejich přání a zájmu
individuální činnosti s jednotlivci nebo skupinkami
odchod domů