Dětská skupina

Mateřská škola Paleček provozuje od 1. 9. 2016 Dětskou skupinu při MŠ Paleček pro 20 dětí. Služba péče o dítě v dětské skupině spočívá v pravidelné péči o dítě od dvou a půl letvěku do čtyř let. Umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte (např. na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte). 

Projekt podporuje návrat rodičů na trh práce.

Harmonogram aktuálního projektu
1. 9. 2020 – 28. 2. 2022 – Provoz zařízení péče o děti.

Projekt, který je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost a je evidován pod registračním číslem CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016610, je v období od 1. 9. 2020 do 28. 2. 2022 realizován na adrese U Zásobní zahrady 6a, 130 00, Praha 3