7:30 – 8:45 Otevření školky, volná hra
8:45 – 9:15 Řízená činnost
9:15 – 9:30 Svačina
9:30 – 10:00 Řízená činnost
10:00 – 12:00 Pobyt venku
12:00 – 13:00 Hygiena, oběd, čištění zoubků, příprava na odpočinek, odchod dětí po obědě
13:00 – 14:30 Odpočinek, pohádka, relaxace
13:45 – 14:30 Řízená činnost zaměřená na grafomotoriku, logopedii aj. (pouze žlutá třída)
14:30 – 15:00 Svačina
15:00 – 15:45 Kroužky
15:00 – 17:30 Volná hra, pobyt venku, dodělávání výrobků, vyzvedávání dětí