Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005203

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Poskytovatel dotace: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání