Šablony pro MŠ Paleček

ŠABLONY PRO MATEŘSKOU ŠKOLU PALEČEK („ŠABLONY IV.“)

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/0.0/00/22_002/0007237
Doba trvání projektu: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2025

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora a podpora rozvojových aktivit. Podpora profesního růstu pracovníků.

Poskytovatel dotace: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

ŠABLONY PRO MATEŘSKOU ŠKOLU PALEČEK („ŠABLONY III.“)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0022211
Doba trvání projektu: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2023

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora a podpora rozvojových aktivit.

Poskytovatel dotace: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

ŠABLONY PRO MATEŘSKOU ŠKOLU PALEČEK („ŠABLONY II.“)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015708
Doba trvání projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Poskytovatel dotace: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání