Ceník Dětské skupiny

Ceník je platný pro Dětskou skupinu při MŠ Paleček pro školní rok 2023/2024

ŠKOLKOVNÉ 

Dětská skupina je v provozu 6 hodin denně – od 7:30 do 14:30. Od 14:30 do 17:30 je v provozu odpolední klub při Dětské skupině. Níže naleznete informace o cenách Dětské skupiny při MŠ Paleček. Ceny jsou uvedené bez stravného.

  • Cena školkovného pro dětskou skupinu je 4.500,- Kč/měsíc a je garantována po celý školní rok. 
  • Cena pro odpolední klub při dětské skupině je 2. 180,- Kč/měsíc + výuka anglického jazyka.
  • Platí se souhrnná částka za DS a Klub, není možné přihlásit dítě pouze do DS nebo jen do Klubu.
  • Platba za školkovné je splatná vždy nejpozději do 15. dne v měsíci na aktuální měsíc na účet DS při MŠ Paleček: 35-4087033339/0800. Variabilní symbol je číslo příkazní smlouvy, které získáte při podpisu smlouvy. Do informací pro příjemce platby, prosím, uveďte: „DS Paleček + příjmení Vašeho dítěte“. Děkujeme.
  • Předpis školkovného bude zaslán rodičům mailem vždy do 5. dne v měsíci na daný měsíc. Rodiče sami odpovídají za to, že školkovné uhradí včas. Rodiče, kteří požadují fakturu za školkovné, budou informovat zřizovatelku Janu Liškovou (jana.liskova@mspalecek.cz), ta zaslání faktury rodičům zajistí.

STRAVNÉ

  • Stravné v Mateřské škole Paleček činí 126 Kč/den a je hrazeno zpětně převodem na účet (35-4087033339/0800 pro DS) dle měsíčních předpisů stravného, které vypočítáváme na základě docházky dětí. Jako variabilní symbol uvádějte, prosím, číslo příkazní smlouvy a do poznámky, prosíme, uvádějte „Příjmení dítěte– strava“. Děkujeme. V ceně je zahrnuta dopolední svačina, oběd a odpolední svačina a celodenní pitný režim. 
  • Stravu je možné odhlašovat nejpozději pracovní den předem do 9:00 (na pondělí tedy do pátku do 9:00 hodin ráno), výhradně prostřednictvím aplikace LYFLE. Na případné omluvy formou SMS na telefon mateřské školy nebude brán ohled. V případě neplánované nepřítomnosti je možné si jídlo (2 svačiny a oběd) vyzvednout a odnést mezi 11:30 až 11:45 ve vlastních nádobách, dejte nám prosím vědět, zdali si jídlo vyzvednete.

PŘÍSPĚVEK NA VÝTVARNÉ POTŘEBY A AKCE DS

  • Příspěvek na výtvarné potřeby činí 800 Kč/školní rok a platí se v hotovosti přímo ve třídě. K zaplacení této částky vyzýváme na začátku školního roku emailem. 
  • Příspěvek na akce školy/dětské skupiny (výlety a kulturní akce) činí 1 200 Kč/školní rok a platí se na začátku školního roku v hotovosti přímo ve třídě. K zaplacení částky vyzýváme emailem. Na konci školního roku obdrží rodiče řádné vyúčtování. 

ZÁPISNÉ

  • Jednorázový poplatek do dětské skupiny při Mateřské školy Paleček ve výši 1500 Kč, které je splatné na začátku nového školního roku nebo individuálně v závislosti na přijetí dítěte do školky, hradí každý rodič převodem na číslo účtu školky. Částka je nevratná a bude použita na nákup pomůcek a vybavení školky.