Předpoklady dítěte pro přijetí do Mateřské školy Paleček

  • Věk dítěte v době nástupu do MŠ minimálně 2,5 roku
  • Trvalé bydliště na Praze 3 (v případě volné kapacity i v jiné městské části), nebojte se zeptat na aktuální stav
  • Děti by měly mluvit i rozumět česky či anglicky
  • Děti by měly být bez plen
  • Děti by měly být celkově zdravé – fyzicky i psychicky (o přijetí a zařazení dětí s handicapem či jinými psychickými znevýhodněními, které vyžadují náročnější péči, se rozhodne individuálně).
  • K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímáni sourozenci dětí, které již navštěvují MŠ Paleček nebo Dětskou skupinu při MŠ.