Vzdělávání v MŠ Paleček

HLEDÁTE ŠKOLKU, KTERÁ PODPORUJE SAMOSTATNOST DĚTÍ A UČÍ JE JÍT VLASTNÍ CESTOU?

V MŠ Paleček …

 • razíme individuální přístup k dětem, pěstujeme respektující i komunikační dovednosti, odpovědnost k sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu, a podporujeme budování zdravého sebevědomí dětí
 • klademe důraz na podnětné a bezpečné sociální prostředí, každý den si v rámci komunitního kruhu sdělujeme pocity a zážitky a tvoříme či upevňujeme společně stanová pravidla
 • pečlivě připravujeme děti na školní docházku, každé dítě má své portfolio zajišťujeme odpolední kroužky – Logokroužek – Povídálek, Sportovky, Tanečky, Šikovné ručičky – výtvarný kroužek, kroužek Vaření – máme kuchyňku, která je přizpůsobená velikosti dětí. (více v sekci kroužky)
 • praktikujeme zážitkovou pedagogiku a pořádáme celou řadu výletů a akcí i s mladšími dětmi
 • zajišťujeme prázdninový letní provoz v duchu příměstských táborů
 • všechny pedagožky absolvovaly kurz Respektovat a být respektován a poznatky z něj denně praktikují

HLEDÁTE ŠKOLKU, KTERÁ ÚZCE A EFEKTIVNĚ SPOLUPRACUJE S RODIČI?

V MŠ Paleček …

 • pořádáme jednou za pololetí pedagogické konzultace s rodičem nad portfoliem dítěte. Hlavním tématem konzultací jsou oblasti rozvoje dítěte – sdělujeme posuny a doporučujeme, co je případně třeba posílit. Komunikujeme, jak se dítěti daří a jak se má.
 • podporujeme informovanost rodičů o aktualitách z oblasti předškolní výchovy
 • podáváme reporty z dění ve školce na Facebooku – podívejte se, jak školka žije 😉
 • nabízíme odborné psychologické poradenství pro děti i rodiče

HLEDÁTE ŠKOLKU, KTERÁ PODPORUJE ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL?

V MŠ Paleček …

 • školka s prvky zdravé mateřské školy
 • zastáncem pravidelného pohybu a pobytu na čerstvém vzduchu, řízené činnosti probíhají také venku na terase nebo blízkém parku Parukářka
 • ekologicky přátelská, učí děti pečovat o rostliny a pěstuje v nich lásku ke zvířatům a přírodě obecně
 • zákazníkem vývařovny Česká jídelna, která poskytuje celodenní vyváženou a pestrou stravu s dostatek ovoce a zeleniny od regionálních zemědělců a myslí i na dietní strávníky
 • pravidelné návštěvy tělocvičny Sokol
 • plavecký výcvik pro děti ze starší třídy v Areálu Pražačka