Inkluze v MŠ

PODPORA INKLUZE V MATEŘSKÉ ŠKOLE PALEČEK

Registrační číslo projektu:
CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001571

Doba trvání projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.

Poskytovatel dotace: Operační program Praha – Pól růstu