Inkluze v MŠ

PODPORA INKLUZE V MATEŘSKÉ ŠKOLE PALEČEK III.

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001915
Doba trvání projektu: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.

Poskytovatel dotace: Operační program Praha – Pól růstu

PODPORA INKLUZE V MATEŘSKÉ ŠKOLE PALEČEK II.

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001571
Doba trvání projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.

Poskytovatel dotace: Operační program Praha – Pól růstu

PODPORA INKLUZE V MATEŘSKÉ ŠKOLE PALEČEK I.

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000659
Doba trvání projektu: 1. 9. 2018 – 31. 12. 2019

Projekt si klade tyto základní cíle:

  • poskytnout dočasnou podporu dvojjazyčného školního asistenta dětem s odlišným mateřským jazykem
  • rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školky s rodičovskou veřejností,
  • podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter školky.

Poskytovatel dotace: Operační program Praha – Pól růstu