ŠKOLKOVNÉ

  • Cena školkovného je 7000,- Kč/měsíc a je garantovaná po celý školní rok.
    Platba za školkovné je splatná vždy nejpozději do 15. dne v měsíci za nadcházející měsíc na účet MŠ Paleček o.p.s. číslo: 2839469399 / 0800, variabilní symbol je číslo příkazní smlouvy, které získáte při podpisu smlouvy.
    Do informací pro příjemce platby, prosím, uveďte: „MŠ PALEČEK + příjmení Vašeho dítěte“. Děkujeme.
  • Předpis školkovného bude zaslán rodičům mailem vždy do 5. dne v měsíci na daný měsíc. Rodiče sami odpovídají za to, že školkovné uhradí včas. Rodiče, kteří požadují fakturu za školkovné, budou informovat zřizovatelku Janu Liškovou jana.liskova@rcpalecek.cz, ta zaslání faktury rodičům zajistí.

Stravné

  • Stravné v Mateřské škole Paleček činí 90 Kč/den a je hrazeno zpětně převodem na účet (2839469399/0800) dle měsíčních předpisů stravného, které vypočítáváme na základě docházky dětí. Jako variabilní symbol uvádějte, prosím, číslo příkazní smlouvy a do poznámky, prosíme, uvádějte „Příjmení dítěte – strava”. Děkujeme.
  • Odhlašování obědů je možné nejdéle ve stejný den, kdy dítě do školky nepřijde, a to nejpozději do 7:15 hodin, výhradně formou SMS na telefon 777 918 886.

Příspěvek na výtvarné potřeby

  • Příspěvek na výtvarné potřeby činí 300 Kč/pololetí a platí se v hotovosti přímo ve třídě. K zaplacení této částky vyzýváme emailem.

Zápisné

  • Zápisné do Mateřské školy Paleček ve výši 1500 Kč, které je splatné na začátku nového školního roku nebo individuálně v závislosti na přijetí dítěte do školky, hradí každý rodič převodem na číslo účtu školky. Částka je nevratná a bude použita na nákup pomůcek a vybavení školky.