Ceník je platný pro Mateřskou školu Paleček a Dětskou skupinu při MŠ pro školní rok 2019/2020

ŠKOLKOVNÉ

  • Cena školkovného pro MŠ Paleček je 7000,- Kč/měsíc a je garantovaná po celý školní rok. Cena školkovného pro dětskou skupinu je díky dotacím z OPZ ESF 4000,- Kč/měsíc a je garantována po celý školní rok.
  • Platba za školkovné je splatná vždy nejpozději do 15. dne v měsíci na aktuální měsíc na účet MŠ Paleček číslo: 2839469399/0800, nebo na účet DS při MŠ Paleček: 35-4087033339/0800. Variabilní symbol je číslo příkazní smlouvy, které získáte při podpisu smlouvy. Do informací pro příjemce platby, prosím, uveďte: „MŠ PALEČEK + příjmení Vašeho dítěte“, nebo „DS Paleček + příjmení Vašeho dítěte“. Děkujeme.
  • Předpis školkovného bude zaslán rodičům mailem vždy do 5. dne v měsíci na daný měsíc. Rodiče sami odpovídají za to, že školkovné uhradí včas. Rodiče, kteří požadují fakturu za školkovné, budou informovat zřizovatelku Janu Liškovou (jana.liskova@mspalecek.cz), ta zaslání faktury rodičům zajistí.

Stravné

  • Stravné v Mateřské škole Paleček činí 90 Kč/den a je hrazenozpětně převodemna účet (2839469399/0800 pro MŠ a 35-4087033339/0800 pro DS) dle měsíčních předpisů stravného, které vypočítáváme na základě docházky dětí. Jako variabilní symbol uvádějte, prosím, číslo příkazní smlouvy a do poznámky, prosíme, uvádějte „Příjmení dítěte– strava”. Děkujeme.
  • Stravu je možné odhlašovat nejpozději pracovní den předem do 9:00 (na pondělí tedy do pátku do 9:00 hodin ráno), výhradně prostřednictvím aplikace LYFLE. Na případné omluvy formou SMS na telefon mateřské školy nebude brán ohled. V případě neplánované nepřítomnosti je možné si jídlo (2 svačiny a oběd) vyzvednout a odnést mezi 11:30 až 11:45 ve vlastních nádobách, dejte nám prosím vědět, zdali si jídlo vyzvednete.

Příspěvek na výtvarné potřeby a akce MŠ / DS

  • Příspěvek na výtvarné potřeby činí 300 Kč/pololetí a platí se v hotovosti přímo ve třídě. K zaplacení této částky vyzýváme na začátku každého pololetí emailem.
  • Příspěvek na akce školy/dětské skupiny (výlety a kulturní akce) činí 1 000 Kč/školní rok a platí se na začátku školního roku v hotovosti přímo ve třídě. K zaplacení částky vyzýváme emailem. Na konci školního roku obdrží rodiče řádné vyúčtování.

Zápisné

  • Zápisné do Mateřské školy Paleček ve výši 1500 Kč, které je splatné na začátku nového školního roku nebo individuálně v závislosti na přijetí dítěte do školky, hradí každý rodič převodem na číslo účtu školky. Částka je nevratná a bude použita na nákup pomůcek a vybavení školky.