Léto v MŠ Paleček

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V MŠ PALEČEK Díky laskavé podpoře MČ Praha 3 zajišťuje MŠ Paleček prázdninový letní provoz v duchu příměstských táborů. Poskytovatel dotace: MČ Praha 3

Inkluze v MŠ

PODPORA INKLUZE V MATEŘSKÉ ŠKOLE PALEČEK II. Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001571 Doba trvání projektu: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021 Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Poskytovatel dotace: Operační program Praha – Pól růstu PODPORA INKLUZE V MATEŘSKÉ ŠKOLE PALEČEK I. Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000659 Doba trvání projektu: 1. 9. 2018 – … Číst dál

Šablony pro MŠ Paleček

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015708 Doba trvání projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. Poskytovatel dotace: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Dětská skupina při MŠ Paleček

Registrační číslo projektu:CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016610 Mateřská škola Paleček pokračuje v provozu dětské skupiny a od 1. 9. 2016 zajišťuje službu Dětské skupiny při MŠ Paleček pro 20 dětí. Služba péče o dítě v dětské skupině při MŠ Paleček spočívá v pravidelné péči o dítě od dvou a půl roku věku do 4 let. Umožňuje docházku v rozsahu nejméně 6 hodin denně, která je poskytována mimo domácnost dítěte … Číst dál